Polityka prywatności

POLITYKA COOKIES

Pliki cookie strony stalfa.com.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookies.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej stalfa.com.pl.

Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji  Facebook w celach: umożliwienia aktywności na profilu społecznościowym, efektywnego prowadzenia profili przez przedstawienie ich użytkownikom informacji o inicjatywach i aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług produktów oraz w celu  wykorzystywania kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej stalfa.com.pl oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Stalfa Sp. z o.o.. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Google i Facebook.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

LOGI

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w home.pl.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dane podane podczas wysyłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w skrzynce e-mailowej w home.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

 

DOBROWOLNE PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu skontaktuj się z administratorem danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest firma Stalfa Sp. z o.o., ul. Oleksiaka Wichury 2, 08-300 Sokołów Podlaski, NIP: 823-10-02-003, REGON: 710330535.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

home.pl S.A, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242  – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze

 

 

Polityka strony internetowej

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Stalfa Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych

 1. Definicje:
RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Spółka lub Administrator/my „Stalfa” sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 2, 08-300 Sokołów Podlaski), która samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych
dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
podmiot danych osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila
 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników strony internetowej
 2. Cele i podstawy przetwarzania
 • w przypadku kierowania do nas korespondencji e-mail za pomocą kanałów komunikacji dostępnych na naszej stronie internetowej w sprawach, które nie są związane z naszą bieżącą współpracą, w szczególności z zawartą umową, dane osobowe zawarte w korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. W tej sytuacji podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na prowadzeniu korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w przypadkach nawiązywania z nami połączeń telefonicznych pod numerami kontaktowymi dostępnymi na naszej stronie internetowej w sprawach, które nie są związane z naszą bieżącą współpracą, w szczególności z zawartą umową, dane osobowe są przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt. Także w tej sytuacji podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na załatwieniu zgłaszanej nam sprawy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu administrowania naszą stroną internetową. Także i w tej sytuacji podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających administrowaniu witryną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasze prawnie uzasadnione interesy mogą polegać także ochronie i wspieraniu naszej działalności, naszych pracowników i współpracowników, kontrahentów, udziałowców, zapobieganiu i wykrywaniu zachowań antyspołecznych i oszustw, a także przestępstw, promowaniu naszych usług i produktów, a także na dochodzeniu i obronie naszych roszczeń w sytuacji, gdy będzie to konieczne;

W związku z ww. celami zbieramy i przetwarzamy dane zawarte w kierowanej do nas korespondencji, imię, nazwisko, adres e-mail, może to być także numer telefonu, szczegóły dotyczące wiadomości e-mail, które wysyłamy do Pani/Pana, które są przez Państwa otwierane, w tym łącza w nich zawarte, na które klikacie (np. te które umożliwiają ustalenie czy i kiedy otworzyli Państwo taką komunikację), informacje o zachowaniach podejmowanych w trakcie przeglądania strony internetowej, cookies, adres IP jeśli to konieczne, inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych nagłówków zapytań HTTP(s), dane wykorzystywane do utrzymania sesji online.

Spółka posiada również publiczne profile społecznościowe Facebook. W związku z tym jako Administrator przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, identyfikatory internetowe). Dane osobowe podmiotów danych przetwarzane są wówczas w celach: umożliwienia aktywności na profilach społecznościowych, efektywnego prowadzenia profili przez przedstawienie ich użytkownikom informacji o inicjatywach i aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług produktów, ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

 • podstawą przetwarzania danych osobowych w sytuacji, o której mowa wyżej jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki i jakości świadczonych usług, zwiększenia zasięgów komunikacyjnych i wzmocnienia wewnętrznych procesów operacyjnych Administratora (np. wsparcie procesu rekrutacji), a także w razie konieczności polegający na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratora serwisów Facebook.

 • w związku z rekrutacjami prowadzonymi za pośrednictwem naszej strony internetowej, w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu prowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ani przez Administratora, a także dla przyszłej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • w celu weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy/współpracy oraz określenie jej warunków;
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Podanie danych osobowych w zakresie określonym art. 221 Kodeksu pracy jest wymagane – w przypadku preferowania przez kandydata zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – przez przepisy prawa, w tym przez Kodeks pracy. W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – przez Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości udziału w rekrutacji. Jednocześnie zapewniamy, że niepodanie innych danych osobowych niż konieczne do celu przeprowadzenia rekrutacji, nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 • wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze danych osobowych, wynikających z przepisów prawa, w tym wykazania należytej staranności przy wyborze kontrahenta, a także w celu konieczności dokonywania rozliczeń finansowych i podatkowych na podstawie przepisów ustawy z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług, czy ustawy z 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • zawarcie i wykonanie umowy w związku z tym, że jest Pani/Pan jej stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacja uzasadnionych interesów Administratora danych, tj. wykonanie umowy z podmiotem, który Pani/Pan reprezentujecie, w celu wymiany korespondencji e-mailowej, czy pisemnej z naszymi partnerami biznesowymi, obsługi i dochodzenia roszczeń w razie ich zaistnienia, udziału w spotkaniach negocjacyjnych i poprzedzających zawarcie umowy, na potrzeby marketingowe, a także w związku z realizacją naszych wewnętrznych celów administracyjnych w zw. z tym, że należymy do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, które to interesy administracyjne mogą polegać w szczególności na zapewnieniu prawidłowego przepływu informacji wewnątrz Grupy Kapitałowej i kontroli realizowanych procesów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W związku z wyżej wskazanymi celami, zbieramy i przetwarzamy w szczególności dane: imię (imiona), nazwisko, stanowisko w organizacji, numer telefonu, adres e-mail, informacje o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach, a także informacje potwierdzające zdolność do wykonania umowy, NIP, REGON, adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. Retencja

Dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane lub dla którego są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji. W przypadku prowadzonych rekrutacji dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a jeżeli mamy Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu, kiedy będą przydatne. W obu przypadkach dane będziemy usuwać nie później po upływie 3 lat od ich zebrania, a w każdym razie najdłużej do cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Jeśli jesteście Państwo naszym kontrahentem dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane, i w których są przetwarzane, przy tym nie dłużej niż przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres zastrzeżony przepisami prawa (np. w szczególności termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata) lub dla realizacji przez nas uzasadnionych interesów Administratora.

 1. Odbiorcy
 • podmioty uprawnione do ich utrzymania na podstawie przepisów prawa, jeśli wystąpią z takim żądaniem np. organy wymiaru sprawiedliwości;
 • odbiorcami danych mogą być również nasi pracownicy i współpracownicy, a także podmioty przetwarzające w naszym imieniu dane osobowe, tj. świadczące dla nas usługi doradcze, wsparcia biznesowego, archiwizacyjne, informatyczne.
 1. Realizacja praw

Korzystając z przysługujących podmiotom danych praw zakresie ochrony danych osobowych, można kierować do nas następujące żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 • poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli dane są nieoprawne czy niekompletne;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przeniesienia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje jedynie do tych danych, które przetwarzamy na podstawie na podstawie Pani/Pana zgody, a także
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakim zgoda została udzielona w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdym przypadku, w którym podmiot danych uzna, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany mogący wywoływać wobec Państwa negatywne skutki prawne.

Dane osobowe nie będą profilowane. Na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z umowy o pracę związanych z obliczaniem wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń, dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu. W każdym jednak przypadku zapewnimy, aby wszelkie związane z tym wątpliwości zostały rozstrzygnięte w sposób niezautomatyzowany.

 1. Czy podanie danych jest konieczne

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z naszych usług w zakresie, w jakim do korzystania z nich niezbędne jest ich przetwarzanie.

 1. EOG

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG. Jeśli będzie inaczej, w tej sytuacji Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane na podstawie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, a w razie jej braku w przypadku, gdy zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą. W razie zaistnienia takiej sytuacji, zostaną Państwo o tym poinformowani.

 1. Źródło

Jeżeli dane osobowe nie zostały nam podane bezpośrednio otrzymaliśmy je od podmiotu, który Pani/Pan reprezentują lub pobraliśmy je ze źródeł ogólnodostępnych (np. Krajowy Rejestr Sądowy, CEIDG, czy strona internetowa).

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem siedziby z dopiskiem „IOD” bądź pod adresem e-mail: iod@polimex.pl.

×

  Formularz kontaktowy

  stalfa@stalfa.pl

  Pisz śmiało!

  Administratorem danych osobowych jest Stalfa sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 2, 08-300 Sokołów Podlaski. Dane osobowe osób kontaktujących się z nami będą przetwarzane w celu identyfikacji kontaktującego się oraz obsługi zapytania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnych jest w Polityce strony internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami przed wysłaniem do nas zapytania.

  Twój wybór dotyczący plików cookies na tej witrynie

  Pliki cookie strony stalfa.com.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookies.

   

  Więcej informacji dostępnych jest w naszej Polityce prywatności.

  ×

   Formularz ofertowy

   oferty@stalfa.pl

   Administratorem danych osobowych jest Stalfa sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 2, 08-300 Sokołów Podlaski. Dane osobowe osób kontaktujących się z nami będą przetwarzane w celu identyfikacji kontaktującego się oraz obsługi zapytania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnych jest w Polityce strony internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami przed wysłaniem do nas zapytania.

   ×

    Quotation Form

    oferty@stalfa.pl

    The administrator of personal data is Stalfa sp. z o.o. with headquarters in Sokołów Podlaski, ul. Oleksiaka Wichury 2, 08-300 Sokołów Podlaski. Personal data of individuals contacting us will be processed for the purpose of identifying the contacting person and handling the inquiry. More information about personal data processing is available in the Website Privacy Policy. We encourage you to review this information before submitting an inquiry to us.

    ×

     Angebotsformular

     oferty@stalfa.pl

     Die Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Stalfa sp. z o.o. mit Sitz in Sokołów Podlaski, ul. Oleksiaka Wichury 2, 08-300 Sokołów Podlaski. Die personenbezogenen Daten der Kontaktpersonen werden zur Identifizierung des Kontakts und zur Bearbeitung der Anfrage verarbeitet. Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie in der Datenschutzrichtlinie der Website. Wir laden Sie ein, sich vor dem Versenden Ihrer Anfrage mit diesen Informationen vertraut zu machen.